3D打印的地图沙盘显然要比一张平面的地图更具视觉冲击力,能够展现的信息也更加丰富。SimpNeed 为客户3D建模并快速打印成型,曾为国家主题展馆提供技术服务。

306| 360| 256| 350| 511| 510| 433| 844| 714| 882|